25 mei 2024

Terug- en vooruitblik op het jeugdbeleid

Het eerste deel van dit korfbalseizoen zit er al weer op. Tijd dus om even terug te blikken op wat er gedaan is op het gebied van de jeugd en vooruit te blikken op de rest van het seizoen.

 

Trainingen

Tijdens het eerste deel van dit seizoen hebben de kinderen die op het laatste moment zijn afgevallen voor de C1 regelmatig meegetraind met dit team. Op deze manier behielden zij de aansluiting met deze kinderen en kregen zij een extra uitdaging.

De B1 en B2 hebben dit veldseizoen als proef één keer in de week samen getraind. Dit bleek echter niet de meest effectieve aanpak. Daarom is er aan het begin van de zaal voor gekozen om het op dezelfde manier als de C1 aan te pakken. Dit betekende dat er vier kinderen regelmatig meetrainden.

 

Doordat we binnenkort starten met het tweede deel van dit seizoen en we ons langzamerhand alweer op het nieuwe seizoen gaan richten, krijgt het meetrainen een iets andere invulling:

– Alle kinderen die maar een keer per week trainen, krijgen de mogelijkheid om twee keer in de week te trainen. Als dit nog niet geregeld is, kan dit doorgegeven worden aan de trainer of coördinator.

– Alle eerstejaars kinderen die als laatste afgevallen zijn bij de C1 of B1 blijven bij deze teams meetrainen. Ook een aantal eerstejaars kinderen uit de D zullen met de D1 mee gaan trainen.

– Alle tweedejaars kinderen krijgen de mogelijkheid om mee te trainen met een leeftijdscategorie hoger.

Er is ondertussen een schema gemaakt dat gedeeld is met de trainers. Zij delen dit vervolgens met hun eigen team, zodat iedereen weet wanneer hij/zij aan de beurt is.

* Let op! Dit kan betekenen dat een kind op een ander tijdstip traint.

 

Doel van dit alles is om de stap naar een nieuw team te verkleinen en kinderen alvast te laten wennen aan bijv. sneller spel, een zwaardere bal of hogere korf. Bij de verdeling is er gekeken naar de leeftijdscategorie waarin een kind officieel volgens de KNKV volgend seizoen hoort te spelen. Dit betekent niet automatisch dat dit kind ook in die leeftijdscategorie geplaatst zal worden.

 

Trainers

Ook dit jaar is er weer een aantal trainers bezig met een trainerscursus. ODIK financiert deze cursussen om ervoor te zorgen dat de trainers handvatten krijgen om een zo’n goed mogelijke training te geven en zich blijven ontwikkelen. Daarnaast is Anke Hopman actief als trainersbegeleidster. Zij coacht vooral de trainers.

 

Clinics

Tenslotte heeft elk team training gekregen van iemand uit ODIK 1. Deze clinics worden nu geëvalueerd en vervolgens zal gekeken worden hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.