Privacyverklaring ODIK

ODIK hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je kunt er dan ook op vanop aan dat jouw gegevens bij ons in veilige handen zijn. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

HOE KOMEN WE AAN JOUW GEGEVENS

ODIK kan persoonsgegevens van je verwerken doordat rondkijkt op onze website of zelf gegevens invult op een contactformulier.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE
ODIK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw rekeningnummer
– Jouw geboortedatum
– Jouw foto
– Jouw IP-adres

WAAROM HEBBEN WE JOUW GEGEVENS NODIG
ODIK verwerkt jouw persoonsgegevens om je te voorzien van relevante informatie over onze vereniging. We doen dit uitsluitend nadat je daar zelf om gevraagd hebt door een contactformulier in te vullen en informeren je per aanvraag hoe vaak we je informatie zullen toesturen. Als je besluit om lid te worden van ODIK, gebruiken we jouw gegevens voor het uitvoeren van het lidmaatschap. Het gaat daarbij om het aanmaken van een digitale spelerskaart, informatieverstrekking over trainingen, wedstrijden en andere activiteiten en het innen van contributie.

HOE LANG BEWAREN WE GEGEVENS
ODIK bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien je geen lid wordt van ODIK.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN
ODIK verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK
Op de website van ODIK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ODIK gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
ODIK maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ODIK bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ODIK heeft hier geen invloed op. ODIK heeft Google geen toestemming gegeven om via ODIK verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@odik.nl. ODIK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
ODIK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ODIK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ODIK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ODIK op via info@odik.nl.

PRIVACYBELEID
ODIK heeft privacybeleid opgesteld waarin we onze visie op privacy en bescherming van persoonsgegevens schetsen en maatregelen beschrijven die we nemen om te voldoen aan de AVG. Dat beleid is hier te lezen.

CONTACT
ODIK is als volgt te bereiken:

Postadres: Roggeakker 13, 3773 AA Barneveld

E-mailadres: info@odik.nl