03 jun 2023

Vanuit het bestuur: ‘Houd je aan de coronamaatregelen’

Het veldseizoen staat op het punt van beginnen. We zijn blij dat we allemaal weer kunnen en mogen korfballen, na een lange periode zonder bal. Die mogelijkheid brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Een verantwoordelijkheid om ons allemaal aan de maatregelen te houden die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

In de afgelopen weken hebben we gezien dat die verantwoordelijkheid verschillend geïnterpreteerd wordt. Sommige leden proberen zich zoveel mogelijk aan de regels te houden, anderen doen dat minder of zelfs helemaal niet. Daarmee nemen ze niet alleen een (gezondheids)risico voor zichzelf, maar ook voor anderen én onze club. 

Als bestuur willen we met de start van het seizoen in aantocht iedereen met klem oproepen om zich te houden aan de overheidsmaatregelen, RIVM-richtlijnen én het vernieuwde coronaprotocol van ODIK. Volg bovendien de aanwijzingen van vrijwilligers op. Laten we samen voorkomen dat ze voor politieagent moeten gaan spelen. Dat is voor níemand leuk. 

We begrijpen dat het even wennen is. Niet meer dicht op elkaar langs de lijn, niet meer gezellig aan de bar een drankje doen. Maar als we nu samen doen wat nodig is, kunnen we hopelijk zo snel mogelijk weer terug naar het ‘oude’ normaal. Korfbal is een teamsport, laten we in deze tijd ook buiten de lijnen ons als club verenigingen en ons samen houden aan de maatregelen waardoor we kunnen én mogen sporten. 

 

Namens het bestuur van ckv ODIK