21 jan 2022

Corona-protocol ODIK

Corona maatregelen

Dit is actuele informatie en een samenvatting met de belangrijkste punten uit het protocol van NOC*NSF. Dit protocol is de basis voor het KNKV. In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Algemene maatregelen:

 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Specifieke maatregelen voor zaalsporten:

 • Binnensporters vanaf 18 jaar moeten een coronatoegangsbewijs tonen om te kunnen trainen of spelen. Een coronatoegangsbewijs is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat je bent hersteld van corona; 
 • Binnensporters onder de 18 jaar hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen en hebben vrij toegang tot trainingen en wedstrijden; 
 • Trainers, coaches en alle vrijwilligers die tijdens trainingen of wedstrijden een taak hebben hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Voor het betreden van de horecaruimte/kantine dient wel een coronatoegangsbewijs getoond te worden.
 • Er is geen publiek toegestaan bij sportwedstrijden en trainingen vanaf zaterdag 13 november, 18.00 uur. 
 • In publieke openbare ruimtes is het verplicht om een mondkapje te dragen.

Hoe gaan we daar bij ODIK mee om op trainingsavonden:

 • We vragen spelers (18+) om ieder training de QR-code in hun coronacheck-app te laten zien. 
 • Spelers (18+) die niet gevaccineerd zijn, moeten voor elke training een negatieve testuitslag kunnen tonen in de coronacheckapp. Zo’n testuitslag is 24 uur geldig;
 • Per seniorenteam wordt één speler of trainer gevraagd om bovenstaande controles op zich te nemen;
 • Het is als vereniging onmogelijk om tijdens trainingsavonden alle ingangen tot de verschillende zalen te controleren; daarom zijn de zalen alleen toegankelijk voor trainers en vrijwilligers. We vragen ouders om hun kinderen af te zetten en op te halen bij de ingang van de sporthal. 

Hoe gaan we daar bij ODIK mee om op wedstrijddagen:

 • Bij de toegang tot de Veluwehal wordt voor bezoekers (18+) het coronatoegangsbewijs gecontroleerd door een externe controleur. Na het tonen van een coronatoegangsbewijs heb je toegang tot alle faciliteiten in de Veluwehal, waaronder de sportzalen, toiletten, kleedkamers en het restaurant. Je hoeft dus binnen niet steeds een QR-code te tonen. De gemeente Barneveld draagt de kosten voor deze externe controleur, waarvoor we de gemeente dankbaar zijn! 
 • De Veluwehal is een publieke openbare ruimte. In de foyer is het daarom voor alle bezoekers (spelers, vrijwilligers etc.) verplicht om een mondkapje dragen. Na het scannen van het coronatoegangsbewijs mag het mondkapje af in de zaal, de kleedkamers en op de tribune;

Vervoer:

 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.
 • Ouders die meerijden naar uitwedstrijden hoeven voor een binnen(sport)locatie geen CTB tonen. Mogelijk gaan sommige verenigingen hier anders mee om. Als we hiervan op de hoogte zijn, zullen we de betreffende teams via de teamapp informeren.

* Een coronatoegangsbewijs is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat je bent hersteld van corona.