03 aug 2021

Corona-protocol ODIK

Op deze pagina vind je de actuele informatie die uitgaat van de per 3 maart geldende maatregelen.

Voor iedereen geldt:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Personen van 13 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • Schud geen handen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar.

Voor leden tot en met 26 jaar geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten;
 • Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

Voor leden van 27 jaar en ouder geldt

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Er mag alleen in tweetallen gesport worden. De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
 • De tweetallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.

Veelgestelde vragen:

Veel gestelde vragen

Is er voor een enkele 27-jarige een uitzondering om toch mee te mogen trainen met het eigen team waarin bijna iedereen jonger is?

 • Nee, iedereen die 27 jaar is op moment van de training mag niet mee doen. De overheid heeft hier een strikte regelgeving gekozen.

Geldt de avondklok ook voor de sport?

 • De avondklok geldt ook voor de sport.
 • Naast de sporters zijn eveneens de noodzakelijke personen om de training en of wedstrijd mogelijk te maken uitgezonderd. Iedereen dient wel de juiste papieren bij zich te hebben.

Geldt het dragen van een mondkapje ook voor buitensportaccommodaties?

 • Nee.

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

 • Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.
 • Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassen en/of gebruik van het toilet?

 • De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt.
 • Toiletgebruik is wel toegestaan. Dus als toiletten in kleedkamers liggen mag de deur wel van het slot, maar voorkom drukte.

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

 • Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Hoe zit het met de contacttijd?

 • Van belang voor quarantaine is het zogenaamde ‘nauwe contact’, wat inhoudt dat er voor een periode langer dan 15 minuten contact binnen de anderhalve meter is geweest. Bijvoorbeeld in een dug-out of met teveel mensen in een kleedkamer.

Hoe om te gaan met klachten?

 • Hier is het reguliere overheidsbeleid van toepassing, bij klachten blijf je thuis.
 • Kinderen jonger dan 13 jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven. Kortom dan niet trainen en geen wedstrijd spelen.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?

 • Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?

 • Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

Hoe ga je om met spelers die vanuit het buitenland terugkeren uit of woonachtig zijn in buitenlands ‘oranje’ of ‘rood’ gebied?

 • De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert vanuit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied in het buitenland zeer dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied.

Mag een fysiotherapeut/verzorger actief zijn tijdens de training en/of wedstrijd?

 • Er zijn geen beperkingen ten aanzien van het verzorgen van spelers, zolang de desbetreffende speler of arts/fysiotherapeut geen corona-gerelateerde klachten heeft en de maatregelen verder naleeft.

Mag ik de medische ruimtes gebruiken?

 • Ja, Deze mag gebruikt worden binnen de geldende voorwaarden. Echter niet als bespreekruimte etcetera.

Hoe moet ik om gaan met de verplichte gezondheidscheck?

Wie is er bij mijn vereniging verantwoordelijk voor het handhaven van de anderhalve meterregel?

 • In eerste instantie ben je er als vereniging voor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op je accommodatie. Wijs hiervoor een ‘corona-coördinator’ aan, die geldt als aanspreekpunt en die mensen erop kan wijzen wanneer zij de anderhalve meter afstand niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen.
 • Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij je vereniging, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de vereniging te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

We vragen leden, ouders van leden, toeschouwers en gasten om dit protocol aan te houden en aanwijzingen van de corona-coördinator, vrijwilligers en/of trainers te volgen. Bedankt voor jullie begrip. Heb je vragen over het protocol, de coronamaatregelen of gerelateerde zaken? Stuur dan een mail naar het bestuur via info@odik.nl