29 apr 2020

Corona-protocol ODIK

Buitensporten mag weer van de overheid. Daarom hervat ODIK de trainingen. Om dat op een veilige en verantwoorde manier te doen is vanaf 1 juni onderstaand corona-protocol van kracht. Dit protocol is gebaseerd op het protocol van het KNKV en kan geupdate worden: 

Voorzorgsmaatregelen

 • Voor het trainen bij ODIK gelden de maatregelen van het RIVM. Kom niet korfballen als:
  • een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft;
  • een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
  benauwdheid of koorts.

Trainingsdagen en trainingstijden:

 • We stemmen de trainingsdagen af met andere sportvereniging op het complex. 
 • We spreiden de trainingstijden om te voorkomen dat er teveel leden tegelijkertijd op of rond het veld zijn.
 • We hanteren een veldindeling om de teams te spreiden over de velden. 
 • De trainingsdagen, trainingstijden en trainingsindeling zijn te vinden in dit overzicht. 

Gebruik sportomplex

 • Op een korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 20 kinderen (t/m 12 jaar), 16 jongeren (13 t/m 18 jaar) of maximaal 16 seniorenleden (18+).
 • Er mogen maximaal 4 velden tegelijkertijd gebruikt worden.
 • De kantine en kleedkamers blijven dicht. Leden kleden zich thuis om en douchen thuis. 
 • Omdat we trainen met jonge kinderen is er een toilet open, maar we zijn zo terughoudend mogelijk in het gebruik hiervan.  
 • Op het sportpark zijn veilige looproutes gemarkeerd om onderling contact zo beperkt mogelijk te houden. 
 • Ouders/verzorgers komen niet op het sportpark tijdens de trainingen, tenzij dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld i.v.m. ondersteuning van een kind of omdat een kind voor het eerst meetraint) én hier met ODIK afspraken over zijn gemaakt.

Halen en brengen

 • Kom maximaal tien minuten voor de training naar het sportpark. 
 • Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend. 
 • Ouders die met de auto komen zetten kinderen af bij de Kiss & Ride-plek bij de ingang naar het sportpark. 
 • Kinderen lopen zelf naar het veld toe, waar ze worden opgevangen door hun trainer.
 • Na de training verlaten leden direct het sportpark. 
 • Kinderen lopen na afloop van de training onder begeleiding van de trainer naar de parkeerplaats, waar ouders ze weer kunnen ophalen. Ouders blijven daarbij in de auto zitten, zodat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar houdt. 

Trainen kinderen t/m 12 jaar (F, E, D) 

 • Trainen is niet verplicht. Als je het als ouder spannend vindt, mag je er uiteraard voor kiezen om je kind thuis te houden. Het is wel fijn als je dat even aan de trainer laat weten. 
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tijdens de trainingen onderling geen anderhalve meter afstand te houden. 
 • De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden.
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan tijdens de trainingen. 
 • Per team is er maximaal 1 trainer aanwezig. Trainen zonder trainer is niet toegestaan.
 • De trainers houden anderhalve meter afstand van elkaar. 
 • De trainers houden zoveel mogelijk anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen.
 • Per leeftijdscategorie is er in ieder geval 1 begeleider aanwezig die kinderen kan helpen als er even individuele aandacht nodig is. 

Trainen kinderen 13 t/m 18 jaar (C, B, A) 

 • Trainen is niet verplicht. Als je het als ouder spannend vindt, mag je er uiteraard voor kiezen om je kind thuis te houden. Het is wel fijn als je dat even aan de trainer laat weten. 
 • Kinderen van 13 en met 18 jaar hoeven tijdens de trainingen onderling geen anderhalve meter afstand te houden.  
 • De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden.
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan tijdens de trainingen. 
 • Per team is er maximaal 1 trainer aanwezig. Trainen zonder trainer is niet toegestaan.
 • De trainers houden anderhalve meter afstand van elkaar. 
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen.

Trainen volwassenen (Seniorenteams) 

 • Trainen is niet verplicht. Als je niet kunt of wilt komen, informeer je je trainer en/of teamgenoten. 
 • Senioren houden tijdens de training onderling anderhalve meter afstand. Trainers gebruiken hiervoor aangepaste oefeningen en trainingsvormen.
 • Senioren trainen zoveel mogelijk in vaste tweetallen. 
 • De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden.
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan tijdens de trainingen. 
 • Per team zijn er maximaal 2 trainers aanwezig.
 • De trainers houden anderhalve meter afstand van elkaar en van de spelers. 
 • Indien een team geen trainer heeft, is het team verantwoordelijk om een speler aan te wijzen die de training voorbereid en tijdens de training de onderling afstand an anderhalve meter afstand borgt. Er mag per training een andere verantwoordelijke worden aangewezen. 

Hygiënemaatregelen

 • Alle leden gebruiken desinfecterende handgel voor- en na de training. ODIK stelt hiervoor pompjes met handgel ter beschikking.
 • Gebruik van gezamenlijke bidons is niet toegestaan. Lden mogen wel hun eigen bidon meenemen. 
 • De palen worden voor elk team klaargezet voorafgaand aan de training en ook weer opgeruimd. De palen mogen binnen het veld verplaatst worden.
 • Na afloop van de training worden alle materialen door ODIK gedesinfecteerd. 

Corona-coördinator

Op elke trainingsdag is er een corona-coördinator aanwezig. Deze coordinator:

 • zorgt voor een juiste toepassing van het coronaprotocol voor, tijdens en na de trainingen. 
 • houdt het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgt de veiligheid van alle betrokkenen. 
 • kan besluiten om een training te staken indien leden zich niet aan de maatregelen uit dit protocol houden. 
 • is eindverantwoordelijk en neemt beslissingen bij twijfel of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont. De corona-coördinator kan in dat geval de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.

We vragen leden en ouders van leden om dit protocol aan te houden en aanwijzingen van de corona-coördinator en/of trainers te volgen. Bedankt voor jullie begrip. 

Bestuur c.k.v. ODIK