26 apr 2022

ODIK voert VOG in voor trainers en coaches

ODIK vindt het belangrijk dat iedereen veilig kan sporten. Daarom werd op de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) gestemd over de invoering van een VOG. De uitkomst? Vanaf volgend seizoen vragen we alle trainers en coaches die ouder dan 18 jaar zijn om een VOG. 

Wat is een VOG?

VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het is een document waaruit blijkt dat iemands (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Daarbij wordt gekeken of iemand strafbare feiten op zijn naam heeft staan. Niet alle strafbare feiten zijn relevant om trainer van een sportclub te kunnen zijn. Stel dat je bijvoorbeeld ooit een grote snelheidsovertreding hebt begaan waardoor je een strafblad hebt. Dan kan je alsnog een VOG krijgen om vrijwilliger te zijn bij een sportclub. Maar is iemand veroordeeld voor een zedendelict? Dan natuurlijk niet. Het gaat er dus om of een strafbaar feit een risico vormt voor de taak die je wilt gaan doen. 

Waarom voert ODIK een VOG in?

Helaas gaat het in Nederland nog te vaak mis bij sportclubs en vindt er grensoverschrijdend gedrag plaats. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld intimidatie, pesten, seksuele intimidatie of zelfs seksueel misbruik. Dat heeft een grote en vaak langdurige impact op slachtoffers. ODIK heeft onlangs beleid en gedragsregels opgesteld over veilig sporten. De invoering van de VOG is een volgende stap die we nemen om een veilig klimaat in onze vereniging te creëren. Ook in onze vereniging kunnen er dingen mis gaan. De invoering van een VOG  kan dat nooit helemaal voorkomen, maar we willen wél het maximale doen wat in ons vermogen ligt om voor iedereen een veilige sportomgeving te creëren. 

Van wie vragen we een VOG?

We vragen een VOG van trainers en coaches die ouder zijn dan 18 jaar. Ook voor (nieuwe) bestuursleden geldt voortaan dat we een VOG vragen. 

Hoe krijg je een VOG?

Je krijgt later van ODIK instructies over hoe je een VOG kunt aanvragen. Dat doe je bij Justis. Er zijn hier voor jou geen kosten aan verbonden. Die neemt ODIK voor haar rekening. We zullen je vragen om aan het begin van het seizoen eenmalig je VOG te laten zien. Ook hierover volgt nog meer informatie.