24 apr 2023

Extra algemene ledenvergadering over contributieverhoging

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 19 april is gesproken over een contributieverhoging.  Om hierover een beslissing te kunnen nemen is een extra ALV noodzakelijk. Deze vindt plaats op 10 mei om 19.30 uur in ons clubhuis.

Het boekjaar 2022 heeft een negatief resultaat opgeleverd en de begroting 2023 geeft een negatief resultaat aan. Een eenmalige negatieve begroting is niet direct een probleem, maar willen we in de toekomst wel voorkomen.

Aangezien de kosten zijn gestegen en naar verwachting zullen blijven stijgen, met name m.b.t. de zaal en veldhuur, ontkomen we er niet aan om onze inkomsten te verhogen. Een aspect daarvan is een contributieverhoging.  Wanneer onderstaand voorstel wordt aangenomen, blijven we nog altijd goedkoper dan (korfbal)verenigingen uit de regio. Tijdens de extra ALV geeft onze penningmeester een toelichting. 

Voorstel contributieverhoging seizoen 2023/2024    
         
  CONTRIBUTIE PER KWARTAAL  
  Seizoen 2022/2023   VOORSTEL – seizoen 2023/2024  
Kangoeroes t/m 6 jaar €                              7,76    Kangoeroes t/m 6 jaar €                     10,00 
7 t/m 14 jaar €                            27,69    7 t/m 14 jaar €                     31,00 
15 t/m 21 jaar €                            35,19    15 t/m 17 jaar €                     40,00 
21 jaar en ouder €                            53,56    18 jaar en ouder €                     60,00 
overige leden €                            12,94    overige leden €                     15,00 
Korfbalfit €                            19,92    Korfbalfit €                     22,00 

We beseffen dat wij allemaal te maken hebben met een forse stijging van de kosten voor levensonderhoud en vrijwel alle andere zaken. We realiseren ons ook dat het voor sommige gezinnen niet eenvoudig is om “het hoofd boven water te houden”. De gemeente Barneveld heeft de mogelijkheid om gezinnen financieel te ondersteunen, zodat kinderen kunnen blijven sporten. U kunt informatie vinden op de site van de gemeente: https://www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/minimaregelingen-aanvragen.

Bertus van den Berkt

Voorzitter