28 nov 2023

Stappen teamindeling Senioren

Inmiddels is de tweede helft veld begonnen en wordt er voorbereid op de indelingen voor volgend seizoen. Bij de jeugd wordt er op sommige plaatsen al meegetraind op een hogere paal en met een zwaardere bal en wordt de teamindeling zorgvuldig voorbereid door de JTC.

Voor de senioren teams wordt dit gezamenlijk gedaan door de BTC (breedte) en de TC+ (selectie).
Hieronder lees je hoe dit voor de senioren in hoofdlijnen in zijn werk gaat.

Met de selectie worden jaarlijks in november/december individuele gesprekken gevoerd. Op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt hoe deze teams er komend seizoen uit gaan zien.

Daarnaast wordt eind maart/begin april voor de hele vereniging de enquête op de site geplaatst. Deze heeft tot 19 april open gestaan en daarmee heeft iedereen aan kunnen geven wat zijn/haar plannen zijn richting het volgende seizoen. De uitkomsten voor de jeugd worden gedeeld met de JTC. Voor degenen die de enquête niet ingevuld hebben, gaan we er natuurlijk vanuit dat er niets wijzigt.

Het wedstrijdsecretariaat maakt alvast een inschatting hoeveel (senioren) teams we volgend seizoen gaan hebben, omdat de bond verwacht dat dit voor de zaal half april (!) al doorgegeven wordt.
De BTC en TC+ hebben samen een eerste vergadering, waarbij alles op een rij wordt gezet. De huidige indeling, de uitkomsten van de enquête en de leeftijdscategorieën die doorschuiven naar de senioren. Deze vergadering is overigens gisteravond (1 mei) geweest.

Op basis van deze informatie wordt een eerste concept teamindeling senioren gemaakt. Natuurlijk is dit nog niet meteen 100% ‘af’ en wordt de periode daarna nog gebruikt om nog wat gesprekjes te voeren, na te vragen, enz. om waar nodig nog wat te kunnen schuiven.
Dit wordt onderling gedeeld en besproken, evt. in een tweede vergadering, waarna de teamindeling bekend gemaakt wordt.
Voorgaande jaren plaatsten we in de laatste competitieweek voor de zomerstop op de site. Omdat het seizoen dit jaar vrij lang door loopt, wordt dit hoogstwaarschijnlijk een week eerder in de week van 5 juni.

Belangrijk: voor de leden die (helaas) opgezegd hebben:

  1. Weet je het zeker? Veel te leuk om te stoppen toch? 😉
  2. Het opzeggen via de enquête is geen officiële annulering bij de club/bond!
    Dit moet vóór 1 juni via het secretariaat (info@odik.nl). Doe je dat later? Dan moeten we helaas nog een half jaar contributie in rekening brengen, omdat we als vereniging zelf ook kosten maken voor jouw inschrijving bij het KNKV.