27 sep 2023

Extra algemene ledenvergadering op woensdag 18 mei

Op de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) zijn de nieuwe statuten en het bestuursreglement besproken. Er waren tijdens deze vergadering niet voldoende leden aanwezig om meteen een besluit over deze documenten te nemen. Daarom moet er een tweede ALV plaatsvinden. Die vindt plaats op woensdag 18 mei om 19.30 uur in de kantine. Hieronder vind je de agenda en de stukken:

Agenda
Notulen ALV 20 april inzake statuten
Notulen ALV 20 april
Concept statuten
Concept bestuursreglement

Tijdens de vergadering zal er gestemd worden over de invoering van de statuten en het bestuursreglement. ODIK-leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom om hun stem uit te brengen. Vragen over de stukken of over de extra algemene ledenvergadering? Stuur dan een mail naar het bestuur via info@odik.n