15 apr 2024

Dinsdag 11 juni – Bekendmaking teamindeling en verdere planning

Het einde van het seizoen nadert en dat betekent dat we ons als ODIK en als Jeugd Technische Commissie (JTC) weer volop aan het voorbereiden zijn op het volgende seizoen. Een van de belangrijkste aspecten hierbij is de teamindeling. Voor iedereen is dit elk jaar weer een spannend moment. In een ander artikel op de site hebben jullie al alles kunnen lezen omtrent de procedure die gevolgd wordt bij de teamindeling. De concrete planning wat betreft de teamindeling en het vervolg valt hieronder te lezen.

  • Donderdag 23 & dinsdag 28 mei – De concept-teamindeling ligt ter inzage in de ODIK kantine voor de huidige trainers. De trainers kunnen op- of aanmerkingen laten weten aan de JTC.
  • Dinsdag 11 juni om 19.00 uur zullen in de kantine de nieuwe teams en de verschillende selecties bekend gemaakt worden. Alle spelers, trainers, maar ook ouders zijn hiervoor uitgenodigd. 
  • Donderdag 13 juni van 18.45 tot 19.45 uur is er een inloop voor diegene die vragen en/of opmerkingen hebben over de teamindeling. Er kan gesproken worden met de JTC.

 

Trainen met nieuwe team

18 juni – Selectietraining 1 (A1/A2, B1/B2, C1/C2)

20 juni – Selectietraining 2 (A1/A2, B1/B2, C1/C2)

25 juni – Selectietraining 3 (A1/A2, B1/B2, C1/C2)

 

Overige teams

18 juni: Wanneer je niet in één van bovenstaande teams zit, train je op 18 juni al een eerste keer met je team in de nieuwe samenstelling. Op deze manier maak je alvast kennis met je nieuwe teamgenoten en de nieuwe trainers.

De precieze tijden wat betreft bovenstaande trainingen worden op een later moment nog gecommuniceerd.

 

Namens de JTC,

Maarten Ike, voorzitter