08 apr 2022

Agenda en stukken algemene ledenvergadering ODIK

Op woensdag 20 april vindt de algemene ledenvergadering (ALV) van ODIK plaats. Leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur in de kantine van ODIK, op sportcomplex Oosterbos. De vergadering begint om 19.30 uur. Aanmelden kan met een mailtje naar info@odik.nl.

Wat kun je verwachten?
Tijdens de vergadering blikken we in vogelvlucht terug op het afgelopen jaar en legt het bestuur verantwoording af. In deze mail vind je al het verslag van het bestuur en de verschillende commissie. Zo kunnen we sneller door dit deel heen. Want natuurlijk kijken we liever vooruit. Naar de begroting van 2022 bijvoorbeeld. We leggen uit welke keuzes we daarmee maken. Ook staan er een aantal belangrijke thema’s en besluiten op de agenda waarover je kunt meedenken en meepraten. Kortom: dit is hét moment om als lid invloed uit te oefenen!

Agenda en verslagen

Financiële stukken

Benieuwd naar de financiën van ODIK? Die stukken liggen op 20 april 2022 ter inzage in de kantine. Mocht je ze vooraf willen ontvangen? Stuur dan een mail naar onze penningmeester Joost van Dieën (penningmeester@odik.nl).

Met vriendelijke groet,

Bestuur ckv ODIK