21 apr 2022

Hoogtepunten en besluiten uit de Algemene Ledenvergadering

Een kleine groep betrokken leden woonden woensdag 20 april de algemene ledenvergadering van ODIK bij. De belangrijkste onderwerpen die daar aan bod kwamen? Die hebben we voor je op een rij gezet.

2021 was een jaar waarin corona voor veel uitdagingen zorgde. Vooral de TC en het wedstrijdsecretariaat werden op de proef gesteld, met keer op keer nieuwe maatregelen, wedstrijden die verzet moesten worden en zalen die last-minute gehuurd moesten worden. Martine van de Veen ontving vanwege haar grote rol in al die inspanningen de Geurt van Lozenoord-bokaal uit handen van voorzitter Bertus van den Berkt.

Contributieverhoging

Ook financieel had de coronapandemie impact, onder meer door het wegvallen van sponsor- en kantineinkomsten. ODIK sloot het jaar daardoor af met een kleine min. Geen reden tot zorg volgens penningmeester Joost van Dieën, maar in combinatie met de stijgende prijzen waarmee ODIK wordt geconfronteerd wel reden om voor het eerst sinds 2015 de contributie te verhogen. De kwartaaltarieven gaan per volgend seizoen met 3,5 procent omhoog.

  Huidig kwartaalbedrag Nieuw kwartaalbedrag
Kangoeroes (t/m 6 jaar) € 7,50 € 7,76
7 t/m 14 jaar € 26,75 € 27,69
15 t/m 21 jaar € 34,00 € 35,19
22 jaar en ouder € 51,75 € 53,56
Overige leden € 12,50 € 12,94
Korfbalfit € 19,25 € 19,92

 

Bestuur en statuten

Bestuurswisselingen? Die waren er niet. De huidige club gaat verder, waarbij Herman van den Berkt er nog een jaartje aan vast plakt als TC-voorzitter. En dus kon er daarna ingezoomd worden op de nieuwe statuten. De oude statuten waren gedateerd en bovendien is er nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van bestuursaansprakelijkheid, waardoor het nodig was om de statuten te vernieuwen. De aanwezige leden namen de statuten door en plaatsten her en der kanttekeningen, ook bij het nieuwe bestuursreglement. Beide documenten worden later formeel vastgesteld. Volgens de regeltjes uit de huidige statuten moet namelijk een tweederde meerderheid van de stemgerechtigde leden voor de wijziging stemmen. Lukt dat niet vanwege een te lage opkomst, dan moet een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Dan is de opkomst geen spelbreker meer. Een beetje een formaliteit dus, maar helaas wel noodzakelijk.

 

VOG en sociale veiligheid

De avond werd afgesloten met een thema dat uiterst relevant én belangrijk is. De sociale veiligheid binnen de vereniging. In de afgelopen jaren zijn er al belangrijke stappen gezet op dit gebied, met onder meer de invoering van gedragsregels en het aanstellen van vetrouwenscontactpersonen. Nu vindt de volgende stap plaats. Vanaf volgend seizoen vraagt ODIK alle trainers en coaches van boven de 18 jaar om een verklaring omtrent gedrag (VOG). De aanwezige leden stemden in met het voorstel. Meer informatie ontvang je binnenkort per mail.