31 mei 2023

Toch publiek langs de lijn mogelijk bij Schoolkorfbaltoernooi

We hebben diverse vragen en reacties ontvangen over het schoolkorfbaltoernooi en met name over het niet toelaten van ouders. We hebben intern overleg gevoerd en intussen is er een brief van Burgemeester en Wethouders ontvangen gericht aan alle sportverenigingen. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat publiek weer onbeperkt welkom is op de sportvelden.
 
De enige beperking geldt het gebruik van de sportkantine. Er zijn dinsdag en woensdag geen zitplaatsen om consumpties te nuttigen. Hiervoor is gekozen omdat anders een controle van het coronatoegangsbewijs moet plaatsvinden. Het is wel mogelijk om consumpties te bestellen en af te halen, om ze vervolgens buiten te nuttigen. Hiervoor is namelijk geen coronatoegangsbewijs vereist. 
 
We hopen op een prachtig toernooi met elkaar!