11 nov 2019

ODIK stelt dopingbeleid op

ODIK vindt het belangrijk dat leden op een eerlijke en sportieve manier hun sport beoefenen. Daarom is er geen ruimte voor dopinggebruik binnen onze vereniging. Het bestuur heeft onlangs beleid hierover opgesteld.

Misschien denk je: doping binnen ODIK, daar is toch helemaal geen sprake van? Daar gaan we als vereniging ook vanuit. Toch vinden we het belangrijk om op dit punt duidelijkheid te scheppen richting spelers, trainers, coaches en ouders van jeugdleden. Daar komt bij dat ODIK 1 dit jaar uitkomt in de Hoofdklasse. Op dit niveau kunnen dopingcontroles plaatsvinden. Je kunt het volledige beleid hier lezen. Hieronder hebben we de belangrijkste punten uit het beleid voor je samengevat.

Fair play en gezondheid voorop

ODIK staat voor een eerlijke en schone sport. We verwachten van leden dat ze die waarden delen en zich inzetten voor fair play. Ook vanuit gezondheidsoogpunt vinden we het onwenselijk dat spelers prestatiebevorderende middelen gebruiken.

Het dopingbeleid geldt voor iedereen

Iedereen die competitiewedstrijden speelt, dient zich te houden aan het KNKV Dopingreglement. Het maakt daarbij niet uit of je jong of oud bent, breedtesport beoefent of in een selectieteam speelt.

Wat is doping precies

Onder doping verstaan we de overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement van het KNKV. Je kunt daarbij denken aan het gebruik van stoffen die op de internationale dopinglijst staan, maar ook op het proberen te ontlopen of manipuleren van dopingcontroles.

Informatie over doping

Een paracetamolletje voor een training of wedstrijd is geen enkel probleem, maar sommige medicijnen, middelen en pijnstillers mag je niet gebruiken als je gaat sporten. Wil je zeker weten of je een bepaald medicijn of pijnstiller wel of niet mag gebruiken? Check het zelf op https://www.dopingwaaier.nl/ Het KNKV biedt leden ook kosteloos een online e-learning omgeving aan. Hier kan je jouw kennis over doping en dopingprocedures testen.

Jij bent verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid op naleving van de dopingreglementen ligt bij leden, trainers en coaches zelf. Bij jeugdleden geldt dat ouders verantwoordelijk zijn voor naleving van de dopingreglementen. Als vereniging ondersteunen we hen door informatie over dit onderwerp te verstrekken.

Heb je vragen over doping of het dopingbeleid van ODIK. Stuur dan een mail naar tc@odik.nl