Een aantal jeugdteams van ODIK speelt in shirts met daarop het logo van Kinderhospice Binnenveld. De shirts zijn beschikbaar gesteld door Rabobank Gelderse Vallei. Op deze pagina lees je het verhaal van het Barneveldse hopsice. 

Wie zijn wij?

Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte of langere tijd kunnen verblijven. Hierdoor kunnen ouders en gezin even op adem komen terwijl de zorg voor hun kind in goede handen is. Want….

..ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven ‘gewoon’ door.

De zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huiselijke voorziening door een team van (kinder)verpleegkundigen. Zij worden ondersteund door vele vrijwilligers. Naast het bieden van optimale zorg streeft Kinderhospice Binnenveld er naar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen én uit te dragen.

Welke zorg bieden wij?

Kinderhospice Binnenveld richt zich primair op kinderen met een intensieve lichamelijke zorgvraag (24 uurs zorg, waarbij veel verpleegtechnische handelingen vereist zijn). Jaarlijks biedt Kinderhospice Binnenveld zorg aan 45-55 verschillende kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Deze kinderen komen uit heel Nederland en verschillen in leeftijd, ziektebeeld en ontwikkeling en daardoor dus ook in de zorgvraag. Dit vraagt dan ook om brede kennis.
Wij bieden diverse soorten zorg:

  • Respijtzorg; kortdurende, complexe zorg ter verlichting van ouders en gezin.
  • Overbruggingszorg; tussenstap van ziekenhuis naar huis.
  • Terminale zorg; zorg in de laatste levensfase.
  • Mantelzorg; scholing van ouders en naasten.

Incidenteel geeft het Kinderhospice langdurige zorg aan kinderen. Het gaat dan om kinderen die anders op een intensive care afdeling zouden verblijven.

Pedagogische zorg & dagopvang

Ieder kind, hoe ziek ook, heeft de behoefte zich te ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk om de kinderen niet alleen verpleegkundig maar ook pedagogisch zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Er is onderzocht wat de wensen van de kinderen en hun ouders zijn, maar ook wat de ideeën en wensen van de medewerkers zijn. Daardoor kan er gericht vervolg worden geven aan de invulling van de pedagogische ondersteuning en begeleiding. Het gaat daarbij om zorg op maat.

De kinderen die in Kinderhospice Binnenveld komen zijn een ‘speciale’ doelgroep. Zij hebben immers naast medische zorg ook pedagogische ondersteuning nodig. Deze zorg kan ook worden aangeboden aan andere kinderen. Kinderen die niet in het Kinderhospice verblijven. Dat kan in de vorm van gespecialiseerde verpleegkundige dagopvang. De plannen hiervoor zijn besproken en ingediend bij de gemeente. Na goedkeuring van de plannen kan er gestart worden met de bouw van een pand voor kinderdagopvang op het huidige terrein. Deze dagopvang is bedoeld voor dezelfde doelgroep: kinderen met een intensieve lichamelijke zorgvraag.

Meer weten? Kijk op www.kinderhospicebinnenveld.nl