05 mrt 2024

Geef je op voor korfbal lessen op de basisschool

Beste mensen,

In de nieuwsbrief van 5 december jl. heb ik een oproep gedaan om mee te werken aan het geven van korfballessen op scholen. Mogelijk heeft niet iedereen deze nieuwsbrief gelezen. Ik heb op dit moment 1 aanmelding gekregen van Henk van Woudenberg en doe nogmaals een oproep om medewerking. We kunnen hiermee goed pr maken voor onze vereniging.

Korfballessen voor de bassischolen

We kunnen ons aanmelden om korfballessen te verzorgen op basisscholen. Mochten er leden zijn die die lessen kunnen en willen verzorgen en onder schooltijd beschikbaar zijn, dan kunnen we bij de gemeente aangeven dat we lessen kunnen geven. De gemeente geeft dan aan de basisscholen, die geïnteresseerd zijn, door dat wij lessen kunnen  verzorgen.

Zie informatie van de gemeente Barneveld:

  1. Indien de school interesse heeft neemt de school contact op met Philip Maat.
  2. Philip Maat zal contact opnemen met de desbetreffende sportaanbieder.
  3. Het aantal clinics wordt in overleg bepaald met Philip Maat, dit i.v.m. de kosten.
  4. De vereniging declareert de kosten aan de gemeente. De vereniging kan € 36,- incl. BTW per lesuur declareren bij de gemeente onder de voorwaarde dat de clinic wordt verzorgt door een trainer met een geldige licentie.
  5. De school zal binnen de door hen bepaalde kaders promotiemateriaal van de sportaanbieder verspreiden onder de leerlingen en ouders.

Dit is een mooie mogelijkheid om onze sport te promoten. Vandaar dat we een oproep doen aan jullie allen of je mee wilt doen.

Wil je het volgende aan ondergetekende doorgeven:

  • Naam
  • Welke dagen/dagdelen je beschikbaar bent
  • Of je de lessen alleen of met iemand samen wilt geven
  • Heb je een onderwijsbevoegdheid of een scholing om sportlessen te geven.

Mijn contactgegevens: 
Bertus van den Berkt 
Tel. 0651857897 
Mail: voorzitter@odik.nl