18 apr 2020

Bestuursupdate: teamindelingen, contributie, jaarvergadering en meer…

Ideaal weer om te korfballen de afgelopen periode, maar helaas, het is en blijft stil op sportpark Oosterbos. Vanuit de opbrengst van de speculaas-actie van afgelopen jaar heeft huis-hovenier Henk van Doorn prachtige nieuwe terraselementen aangebracht, die helaas nog niet gebruikt kunnen worden op de manier waarop we het bij de start van de werkzaamheden hadden verwacht. Wel dus iets extra’s om naar uit te kijken voor het moment dat we weer de wei in mogen wanneer we deze crisis achter ons hebben gelaten.

Wanneer dat precies is kunnen we nu jammer genoeg nog niet inschatten. Het is lastig om in deze onzekerheid te verkeren, maar één zekerheid is er wel: dat we hierin allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Probeer elkaar dus zoveel mogelijk (digitaal) te steunen in deze moeilijke tijden, hou contact met je team- en clubgenoten!

Filmpjes
Veel leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om materiaal te lenen om toch nog een beetje te kunnen ballen in de eigen achtertuin. Leuk om te zien dat veel selectiespelers al filmpjes van hun ‘challenge’ hebben gedeeld op de diverse sociale media, een mooie inspiratie voor de jeugd! Blijf dit vooral doen zou ik zeggen, en blijf dit delen met elkaar!

Jaarvergadering
Afgelopen woensdag zou het in de normale wereld tijd zijn geweest voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Zoals jullie begrijpen is deze niet doorgegaan. Op het moment dat er meer duidelijkheid gaat komen over de mogelijkheden van bijeenkomsten op de langere termijn zullen we hier een nieuwe datum voor bekend maken. Deze houden jullie dus nog tegoed, en ik verwacht tegen die tijd een flinke opkomst! We zullen tegen die tijd alles aanpakken om een feestje van te maken, dus ook de JAV of ALV (hoe je het wil noemen) zal groots gevierd gaan worden.

Competitie
Momenteel is het KNKV druk bezig om allerhande scenario’s door te rekenen om te komen tot een zo eerlijk mogelijke indeling van het volgende seizoen. De bond houdt ons hiervan constant op de hoogte. Mocht er uiteindelijk weer groen licht gegeven gaan worden voor sportwedstrijden zullen we dus goed voorbereid zijn. Als we doorkrijgen dat er definitieve keuzes zijn gemaakt zullen we dit uiteraard zo snel mogelijk met jullie allemaal delen.

Teamindeling
Ook erg druk is momenteel de TC, die achter de schermen weer bezig is met de jaarlijkse puzzel van de teamindeling voor volgend seizoen, voor zowel de jeugd als senioren. Mocht je volgend seizoen niet meer ingedeeld willen worden in een team, en heb je dat nog niet doorgegeven? Meld dat dan zo snel mogelijk (het liefst vóór 1 mei) via info@odik.nl !

Contributie
Ondanks het feit dat alles momenteel stil ligt op sportief gebied zal eind mei wel de contributie voor het 2e kwartaal worden afgeschreven. Het is natuurlijk wrang om te betalen terwijl je momenteel zonder korfbal thuis zit, maar helaas hebben we hierin geen andere keus. Bij het vaststellen van de jaarlijkse contributie (die per kwartaal in rekening worden gebracht) houden we rekening met de kosten/opbrengsten die we als vereniging elk jaar verwachten te maken om een sluitende begroting te kunnen hanteren. De kosten die we elk jaar maken lopen ook in deze periode gewoon door (denk aan de contributie per lid aan de KNKV, de veld- en zaalhuur, verzekeringen, belastingen, etc.), terwijl de verwachte inkomsten van de kantineverkopen tot nu toe op 0 zijn uitgekomen. Ik hoop dat we hiervoor op ieders begrip kunnen rekenen.

Concluderend kunnen we wel zeggen dat we ons in een rot-periode bevinden. Hou vol, en hopelijk zien we elkaar weer snel om te genieten van de zon op het nieuwe ODIK-terras.

Namens het bestuur,
Joost van Dieën