29 sep 2019

De jeugdcoördinatoren

De technische commissie voor de jeugd (JTC) wil er graag voor zorgen dat elk kind met plezier bij ODIK kan korfballen. Hiervoor hebben we per leeftijdscategorie een coördinator aangewezen. Één van de belangrijke taken van deze coördinator is dat hij/zij het aanspreekpunt is voor ouders en trainers.

De jeugdcoördinatoren van dit seizoen zijn: