31 mei 2023

Speculaascommissie wordt Vrijwilliger van het Jaar 2019

Op vrijdag 3 januari werd tijdens een goed bezochte Nieuwjaarsreceptie de Geurt van Losenoord bokaal onder luid applaus toegekend aan de Speculaascommissie.

Die Geurt van Losenoord bokaal is een wisselbeker die in het leven geroepen om de “vrijwilliger van het jaar” eens goed in het zonnetje te zetten. 
Dat deze keer de Speculaascommissie de eer te beurt viel, kon iedereen wel waarderen. Mede dank zij de inspanningen van deze groep vrijwilligers kon in december een record-opbrengst van € 9.400,- worden genoteerd!

De houder van de bokaal, Barry van Dijk, overhandigde de enorme beker aan een delegatie van de Speculaascommissie; Anne, Carlin en Charlotte.

Een beeldverslag van de avond is hieronder te zien.