30 sep 2021

ODIK-kantine en het coronatoegangsbewijs

Sinds zaterdag 25 september heeft  de overheid de corona-regels gewijzigd. De anderhalve-meter-maatregel is losgelaten en horecazaken en ook de sportkantines mogen weer de volledige capaciteit benutten. Hiervoor in de plaats is dan wel het coronatoegangsbewijs ingevoerd, waar wij in de ODIK kantine ook mee te maken hebben.

 

De ODIK kantine valt onder de geldende Horecamaatregelen. Dit betekent dat toegang tot de kantine (voor personen van 14 jaar en ouder) alleen mogelijk is wanneer je beschikt over een geldig coronatoegangsbewijs. Dit kan zijn

  • een vaccinatiebewijs
  • een negatieve testuitslag
  • een herstelbewijs

Uitzondering op bovenstaande is het afhalen van eten of drinken voor gebruik buiten op het terras.

Als vereniging vinden wij dat het controleren op toegangsbewijzen geen taak is die opgelegd kan worden aan vrijwilligers. Om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden, en om er voor te zorgen dat ODIK voldoet aan de regelgeving doen we dan ook een klemmend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van alle leden om onderstaande regels op te volgen.

  • Per aanstaande zaterdag liggen er bij de ingang van de kantine lijsten met ‘Toegangsverklaringen’ .
  • Bij binnenkomst van de kantine vul je op de lijst je naam en datum in, en dat je verklaart in bezit te zijn van een geldig coronatoegangsbewijs.
  • Je hebt een geldig legitimatiebewijs bij je.
  • Wanneer je niet in het bezit bent van een geldig coronatoegangsbewijs word je verzocht niet in de kantine plaats te nemen.
  • Bovenstaande geldt niet voor het afhalen van eten en drinken voor buiten.

We hopen dat bovenstaande maatregelen zo kort mogelijk van kracht zullen zijn. Een belangrijke manier om dit te realiseren is de medewerking van alle leden, en de gedeelde verantwoordelijkheid die we als vereniging samen hebben om deze fase van de pandemie het hoofd te bieden.

Door op deze manier invulling te geven aan de maatregelen hopen we ook dat alle leden op een zo veilig mogelijke manier van de kantine kunnen blijven genieten, en ook als het weer wat guurder wordt met het hele team van een gezellige, ouderwetse, derde helft te kunnen spelen.

 

Het bestuur