ODIK is een korfbalvereniging met duidelijke ambities. In de afgelopen jaren is de beleidsdoelstelling "een stabiele 1e-klasse vereniging" bereikt, al was er een dip door degradatie naar de 2e klasse veld in 2017. Maar dat wordt weer gecompenseerd door het behalen van de overgangsklasse in de zaal in 2018!

Als we dat hoge niveau ook op termijn willen handhaven, moeten we vanaf de jeugd gericht gaan werken aan opleiding van spelers en trainers.
De meeste jeugdploegen spelen anno 2018 breedte korfbal, maar we moeten toe naar het niveau van wedstrijdkorfbal, bij voorkeur op 1e en 2e klasse niveau

Het feit dat we bewust naar een hoger niveau willen toewerken, houdt ook in dat, in ieder geval bij de 1e en 2e teams van elke leeftijdcategorie (van F naar A), het prestatie aspect primair staat. Bij de lagere teams staat het recreatieve aspect meer centraal.
Ook bij de teamindeling is dat onderscheid van belang; bij de 1e en 2e teams wordt op kwaliteit geselecteerd, terwijl bij de lagere teams ook andere, meer sociale aspecten een rol kunnen spelen.

Om de koers van de jeugdopleiding te bepalen is een Jeugdbeleidsplan opgesteld. Dat is hier te lezen.