Bedankt scheids!

Alle spelers en coaches van ODIK bedanken de scheidsrechter na afloop. Sinds de invoering van het masterplan arbitrage, worden veel verenigingen erbij stilgezet dat deze vrijwilligers onmisbaar zijn. Zonder hen  geen korfbal!
 
Samen met het KNKV werkt ODIK dit seizoen hard aan de aanwas van ons scheidsrechterskorps. Klik hier voor meer informatie hierover.
 
Bestuur, TC en STC pakken samen met de bond in de persoon van Hendrik-Jan Brandsma de uitdaging op om er voor te zorgen dat we ook in de toekomst voldoende scheidsrechters hebben en dus korfbal mogelijk blijven maken.
 
Behalve het opstellen van een arbitrageplan, is één van de speerpunten daarom de omgang met, en waardering van deze kanjers. De sfeer rond de scheidsrechter bepaalt namelijk grotendeels hoe enthousiast onze toekomstige scheidsrechters worden om zelf de fluit op te pakken! Of het nu om jeugd- of bondsscheidsrechters gaat: we kunnen niet zonder ze!
 
Om hier concreet vorm aan te geven willen we het bedanken van de scheids introduceren, door het hele team. Simpel, een handdruk na de wedstrijd. Net zoals dit voor de wedstrijd gedaan wordt met de spelers onderling in de vakken. Van senioren tot jongste jeugd. Waardering voor inzet.
 
Is dit nieuw? Nee. Een aantal jaren geleden is er in het kader van de week van de scheidsrechter ook al aandacht voor geweest. Maar we willen dit graag structureel doorzetten.
 
Daarom vragen we coaches en aanvoerders om dit met hun team op te pakken door de hele vereniging heen.
We waarderen onze (gast-)scheidsrechters die ervoor zorgen dat we onze sport kunnen uitoefenen!
 
Bestuur, TC en STC
 
 

U heeft onvoldoende rechten om een reactie te plaatsen