Pijnlijk incident met jonge jeugd

Onlangs werd door een pijnlijk incident duidelijk waarom er goede afspraken nodig zijn over de terugkeer naar huis van jonge kinderen (E- en F-jeugd) na een uitwedstrijd.
  
Afgelopen week stond namelijk een speelstertje bij de Veluwehal op haar ouders te wachten, terwijl de ouders er van uit gingen dat het kind thuis zou worden gebracht. 
De ODIK-chauffeur zat intussen nietsvermoedend binnen in de Veluwehal, omdat het meisje had verteld dat ze door haar ouders zou worden opgehaald.
 
Toen er niemand kwam opdagen raakte het kind na verloop van tijd overstuur en werd aangesproken door een aardige meneer, die aanbood om haar met de auto naar huis te brengen. Het meisje stapte bij hem in de auto...
Het liep goed af, omdat het echt een aardige en hulpvaardige, bezorgde meneer was, die het kind keurig thuis afleverde.
Maar het had ook heel anders kunnen gaan! Logisch dat de ouders van het meisje niet alleen geschokt waren, maar ook boos en verontwaardigd. Hun kind was immers aan de zorg van ODIK toevertrouwd maar na de wedstrijd zonder toezicht alleen achter gelaten.
Dit incident hoort tot de categorie: "eens maar nooit weer!!"
 
Enkele jaren geleden is afgesproken dat kinderen uit de E- en F-jeugd na een uitwedstrijd door de rijdende ouders / coaches naar huis worden gebracht. Die afspraak was opgenomen in het (toen nog op papier uitgegeven) programmaboekje. Maar door het verdwijnen van het papieren programmaboekje en door het verloop van rijdende ouders / coaches, is die afspraak bij sommigen onbekend of verwaterd. 
Daarom wil ik het volgende nog eens met nadruk onder ieders aandacht brengen:
 
1. Rijdende ouders en coaches hebben een zorgplicht voor de kinderen die zij vervoeren, ook vóór en na de reis.
2. Als onderdeel van die zorgplicht worden kinderen uit de E- en F-teams na een uitwedstrijd door de chauffeur(s) naar huis gebracht.
3. Controleer bij aflevering bij het huisadres of het kind daadwerkelijk wordt binnen gelaten.
4. Houdt een kind dat zegt te worden opgehaald, bij terugkeer onder toezicht totdat het kind daadwerkelijk wordt opgehaald.
5. Neem indien nodig telefonisch contact op met de betreffende ouders of de wedstrijdsecretaris E-/F-jeugd (nu: Caro Muurling, 06-28551801)
 
Hopelijk kunnen met het goed nakomen van deze afspraken incidenten in de toekomst voorkomen!
 
Rob Stolk,
voorzitter JTC ODIK

U heeft onvoldoende rechten om een reactie te plaatsen