Verslag Introductie Trainers Begeleidings Groep (TBG) ODIK

Op donderdagavond 31 oktober vond in de Sportbar van de Veluwehal de introductie plaats van de Trainers Begeleidings Groep (TBG) van ODIK. Die TBG bestaat uit een aantal ervaren trainers, die de jeugdtrainers van de teams in de verschillende leeftijdcategorieën (F pupillen t/m A junioren) met raad en daad zullen bijstaan. De organisatie en aansturing van de TBG is in handen van Rob Stolk.
 
De bijeenkomst, waar vrijwel het complete corps van jeugdtrainers aanwezig was, werd geopend door Herman v.d. Berkt (voorzitter TC). Hij benadrukte dat de TBG niet gaat voorschrijven hoe het moet, maar dat de jeugdtrainers daar al naar gelang hun behoefte een beroep op kunnen doen.
 
Daarna ging Rob Stolk wat dieper in op de beoogde rol van de TBG. Als de samenstelling compleet is, worden de leden van de TBG toegewezen aan een leeftijdscategorie.

Zij bekijken trainingen en wedstrijden en kunnen de trainers op hun verzoek advies geven over het aanleren van b.v. schot uit beweging en andere korfbaltechnieken, tips geven over tactiek en andere wedstrijdzaken. De koppeling van een begeleider aan een leeftijdscategorie is niet absoluut. Want voor bijzondere vragen, zoals hoe om te gaan met gedragingen die worden veroorzaakt door ADHD of autisme, kan ook een beroep worden gedaan op andere mensen binnen de club, die daar vanuit hun studie of werk ervaring mee hebben.
 
Om een overzicht te krijgen van de onderwerpen waarbij TBG een rol kan spelen, zijn 6 thema's benoemd. Aan de deelnemers van de bijeenkomst werd gevraagd om per thema alvast van "hulpvragen" op te schrijven. Die thema's en de opborrelende vragen zijn hieronder weergegeven.
 
De eerste opdracht voor Herman en Rob is om de Trainers Begeleidings Groep goed bezet te krijgen en de begeleiders te koppelen aan de leeftijdscategorieën. Daarnaast worden per leeftijdcategorie "leerdoelen" geformuleerd: wat moet b.v. een F-pupil of een C-aspirant beheersen om goed door te kunnen stromen naar een volgende leeftijdcategorie?
Die leerdoelen worden aan de trainers ter beschikking gesteld en ze komen ook op de ODIK site te staan. Ook zullen in het komende zaalseizoen een aantal clinics worden verzorgd waar diverse korfbalonderdelen, waaronder het 1-op-1 aanvallen en verdedigen, in de praktijk worden gebracht.
 
We hopen dat onze jeugdtrainers niet zullen schromen om een beroep op de begeleiders te doen en dat zowel de trainers als hun teams er veel baat bij zullen hebben!
 
Thema's en hulpvragen
 
1. Techniek
1.1. Hoe schot-uit-beweging aanleren bij D pup.?
1.2. Hoe doorloopbal met verdediger aanleren bij E pup.?
1.3. Hoe strafworp en doorloopbal aanleren bij E pup.?
1.4. Hoe 1 tegen 1 aanvallen aanleren?
1.5. Hoe vrijlopen / overspelen aanleren?
1.6. Schema maken: aan wie kan je wat vragen voor techniek?
1.7. Hoe verkeerd aangeleerde techniek afleren?
1.8. Wat moeten ze kunnen? (leerdoelen per leeftijdscategorie)
 
2. Tactiek
2.1. Hoe 4-0 systeem aanleren?
2.2. Wat is de "rode draad"  (doorlopende lijn) binnen ODIK?
2.3. Hoe om te gaan met een veel betere tegenstander?
2.4. Wie kan ik vragen om te beoordelen welke tactiek in mijn team het beste is?
 
3. Gedrag
3.1. Hoe omgaan met gedrag veroorzaakt door autisme / ADHD?
3.2. Hoe omgaan met kinderen die (ook na herhaalde waarschuwing) niet willen luisteren?
3.3. Wat kan ik doen om spelers langer geconcentreerd te houden?
3.4. Hoe verdeel ik mijn aandacht over spelers (niet steeds de zelfde)?
3.5. Hoe omgaan met kinderen die van hun ouders moeten korfballen maar zelf niet willen?
3.6. Hoe kan ik groep onderling partijtje laten spelen zonder geklier (duwen, trekken, kletsen)
 
4. Organisatie
4.1. Leerdoelen per leeftijdscategorie (op website)
4.2. Wat te doen als spelers 1 dag vantevoren afzeggen?
4.3. Wat is de "ODIK-lijn"
4.4. Beter verdeling trainers over teams (ervaren met onervaren)
4.5. Wisselbeleid; gaan voor de winst of eerlijkste verdeling speelminuten?
 
5. Trainingsopbouw
5.1. Hoe omgaan met grote niveauverschillen binnen een team?
5.2. Koppels maken van goede spelers met zwakke spelers (van elkaar leren) of goede spelers bij elkaar en zwakke spelers bij elkaar?
 
6. Coaching
6.1. Lijst met beschikbare inval-coaches (met tel.nrs / email) op webiste

U heeft onvoldoende rechten om een reactie te plaatsen