Terugblik op de Algemene Ledenvergadering

Woensdag 11 april vond de Algemene Ledenvergadering van ODIK plaats. Een flink aantal leden was erbij om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen. 

Traditiegetrouw werd er eerst teruggeblikt en verantwoording afgelegd. Dat deed het bestuur op een aantal belangrijke terreinen. Allereerst werd stilgestaand bij de invulling van het bestuur. Ondanks meerdere gesprekken is het nog altijd niet gelukt om een nieuwe voorzitter te vinden. Noodgedwongen hanteerde Rick Borkent daarom toch nog één keer de hamer. 

Nu draait de vereniging ook zonder voorzitter wel door, maar het ontwikkelen van nieuw beleid staat bijvoorbeeld wel op een lager pitje en we kunnen samen minder realiseren dan we zouden willen. Ook in sommige commissie is bezetting een aandachtspunt, net als voor taken als het draaien van kantinediensten. Het bestuur ziet dit dan ook als een speerpunt voor 2018.

Ondanks dat is er toch veel werk verzet in 2017. De nieuwe kunstgrasvelden kregen vorm, er werd een discussie gevoerd over het rookvrij maken van het sportcomplex, nagedacht over een veilige sportomgeving en de nieuwe privacywetgeving waaraan ook ODIK moet gaan voldoen vanaf mei 2018. Financieel gezien kende ODIK een goed jaar. Inkomsten uit sponsoring stonden weliswaar licht onder druk, maar daar stonden extra inkomsten uit de verhuur van de kantine tegenover. Reden voor de leden om in te kunnen stemmen met de verantwoording door penningmeester Johan Schuurman, die deze avond officieel benoemd werd. 

Ook op sportief vlak waren er successen. ODIK 1 en 2 hebben de weg naar boven in gezet, we krijgen nauwelijks meer boetes en geen punten aftrek meer omdat we te weinig scheidsrechters leveren. Een compliment voor de STC is daar op zijn plaats. Het komende jaar zal er echter weer meer van ODIK gevraagd worden, nu zowel ODIK 1 en 2 gepromoveerd zijn. Wensen blijven er ook, met name als het gaat om het niveau van de jeugdteams. Dat moet omhoog om ook op lange termijn op dit niveau actief te blijven. Mathijs Kroes presenteerde het nieuwe TC-beleidsplan, dat daar een aanzet toegeeft. Binnenkort volgt ook een vernieuwd Jeugdbeleidsplan van de JTC, met concrete acties op dit vlak.

Na decharge van het bestuur en de rondvraag volgde een brede discussie over een aantal belangrijke thema's. Zo dachten de aanwezigen mee over het betrekken van ouders bij vrijwilligerstaken. Naar voren kwam dat het belangrijk is om hier beleid op te ontwikkelen, verwachtingen richtingen ouders duidelijk uit te spreken en te zorgen voor een goede communicatiestructuur, bijvoorbeeld via coordinatoren en/of teamouders. Het bestuur gaat met deze input aan de slag.

Ook werd er gesproken over de veilige sportomgeving. Hoe zorgen we dat er geen ruimte is en blijft binnen ODIK voor bijvoorbeeld pesten, intimidatie of misbruik? Ook hier kwam naar voren dat duidelijkheid belangrijk is: vastleggen wat we wel en niet normaal vinden en hoe we met elkaar omgaan en daar goed over communiceren met trainers en ouders. Ook de bekendheid van de vertrouwenspersoon kan verbeterd worden. Er is inmiddels een groep leden die hiermee aan de slag gaat. Tot slot werd genoemd dat we aan de vooravond van een jubileum staan. In 2019 bestaat ODIK 60 jaar en dat gaan we vieren. Ideeen over hoe we dat het beste kunnen doen, zijn welkom. 

Het bestuur wil alle aanwezigen nogmaals bedanken voor hun inbreng. Mocht je naar aanleiding van één van de besproken onderwerpen tips hebben, wil je meedenken of betrokken zijn bij de uitvoering van nieuwe initiatieven? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U heeft onvoldoende rechten om een reactie te plaatsen