Ouderraad helpt de JTC

De Jeugd Technische Commissie (JTC) is binnen ODIK verantwoordelijk voor trainings- en wedstrijdzaken van de F-jeugd tot en met de A2. De A1 en de seniorenteams vallen onder de “grote TC”.
Als JTC vinden we het belangrijk om goed contact met de ouders van jeugdspelers te onderhouden, omdat zij de korfbalsport van hun kinderen door een iets andere bril bekijken dan wij als JTC.  
Om dat contact te structureren is in 2015 de Ouder Advies Groep in het leven geroepen die gevraagd en ongevraagd zijn mening geeft aan de JTC over allerlei aspecten van het jeugdkorfbal bij ODIK. Soms betreft dat de selectieprocedure bij de teamindeling, dan weer het douchen na de wedstrijd of het begeleiden van jonge scheidsrechters of het reserve staan bij een hoger team enz. enz.
 
Deze Ouderadviesgroep bestaat op dit moment uit twee vaders en twee moeders van jeugdleden in diverse leeftijdcategorieën. Het zijn Gijs Snoei , Cornélie Hoogenraad , Marion Hartkamp en Harold Zeldenrust (vlnr op de foto).
Deze adviesgroep is niet alleen van direct belang  voor de JTC, ook voor andere ouders kan deze groep van betekenis zijn als spreekbuis van onze jeugdleden. Via hen heb je immers een extra ingang bij de JTC. Zij kunnen vragen, klachten, suggesties en dergelijke meenemen naar besprekingen van de JTC met de adviesgroep.
Voor de duidelijkheid: anonieme opmerkingen worden niet in behandeling genomen. De naam van de betreffende speler of ouder moet dus bekend zijn.
 
Met de genoemde ouders zijn teams in de leeftijdcategorieën A t/m D vertegenwoordigd. De E en F ontbreken nog. Dus als er ouders zijn met kinderen in die leeftijdsgroep die mee willen denken en praten over het jeugdbeleid, meld je dan aan bij een van de leden van de adviesgroep of bij de JTC!
 
Als je de term Ouderadviesgroep een paar keer achter elkaar uitspreekt, krijg je kramp in je kaken. Bovendien is de afkorting OAG alles behalve bekend in de ODIK gelederen.
Daarom wordt de naam van deze groep gewijzigd in”Ouderraad”.
 
Namens de JTC en de Ouderraad,
Rob Stolk, voorzitter

U heeft onvoldoende rechten om een reactie te plaatsen