Nieuwe prijzen in kantine ODIK

Zoals aangekondigd in de ledenvergadering van april dit jaar hebben we ook gekeken naar de kantine-inkopen en de verkoopprijzen. We hebben een aantal aanpassingen gemaakt in de prijzen van de producten om ervoor te zorgen dat onze kantineopbrengsten op peil blijven.
De nieuwe prijzen zijn met ingang van het nieuwe veldseizoen al van toepassing. De belangrijkste wijzigingen zijn: Kop koffie gaat van 1,00 euro naar 1,20 euro en de prijzen van bier en andere alcoholische dranken zijn licht verhoogd. In de aanpassingen van de prijzen hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk onze jeugdleden te ontzien.

U heeft onvoldoende rechten om een reactie te plaatsen