Terugblik op Algemene Ledenvergadering ODIK

Woensdag 13 april vond de algemene ledenvergadering van ODIK plaats. Zo'n dertig leden waren erbij in de kantine op sportcomplex Oosterbos.
Voorzitter Rick Borkent blikte kort terug op het afgelopen jaar, dat in het teken stond van verandering. Er trad een volledig nieuw bestuur aan, de selectie liep leeg en ODIK kreeg te maken met plannen voor de herinrichting van het sportcomplex. Daarna ging hij in vogelvlucht in op de speerpunten voor de komende jaren. Onder meer het verhogen van het niveau van jeugdteams, het terugdringen van het scheidsrechterstekort, het vergroten van ouderbetrokkenheid en de vrijwilligerspoule en versterken van de verschillende exploitatiepijlers kwamen aan bod. Deze en andere thema’s krijgen een plek in het nieuwe beleidsplan, dat het komende seizoen zal worden opgesteld.

Vervolgens loodste Peter van Dijke, die officieel benoemd werd als penningmeester, de leden door de financiële cijfers. Wat met name opviel is dat de kantineinkomsten achterblijven, terwijl de inkoopkosten juist stegen. Van Dijke gaf aan dat daar op korte termijn een aanpak wordt ontwikkeld om het tij te keren. Na de presentatie van het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting 2016 besloten de aanwezigen om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Tijdens een korte pauze konden de aanwezige leden onder het genot van een drankje even bijpraten. Daarna werden ze in vogelvlucht bijgepraat over de ontwikkelingen omtrent de herinrichting van het sportcomplex. In de afgelopen weken zijn samen met de gemeente Barneveld en MHCB de twee modellen verder uitgewerkt. Het bestuurt neigt vooralsnog om financiële en praktische redenen sterk naar een scenario waarin we onze huidige kantine houden en MHCB een nieuwe kantine bouwt op het sportcomplex. Een definitieve modelkeuze wordt later dit voorjaar voorgelegd aan de leden tijdens een bijzondere ledenvergadering.

De notulen van deze algemene ledenvergadering komen later dit jaar beschikbaar via MyODIK, het beveiligde gedeelte van de website.

U heeft onvoldoende rechten om een reactie te plaatsen