Update over herinrichting sportcomplex

Woensdagavond 3 februari vond in het Johannes Fontanus College een informatiebijeenkomst plaats over de herinrichtingsplannen voor ons sportcomplex. Een flink aantal ODIK-leden was aanwezig bij de presentatie en maakte van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen.


Inmiddels is de presentatie (klik hier) en de toelichting van de gemeente (klik hier) ook online te bekijken. 

Kort samengevat is de situatie als volgt: 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld heeft besloten de Koningin Julianaschool te verplaatsen naar het terrein van het Oosterbospark. De komende maanden zullen ODIK, MHCB en de gemeente Barneveld samen kijken hoe de rest van het complex zo optimaal mogelijk ingericht kan worden. Daarvoor zijn twee modellen ontwikkeld, waarbinnen nog volop veranderingen mogelijk zijn. In deze variant blijft ODIK zitten op de plek waar we nu zitten. Op ons huidige grasveld komt de kantine van MHCB. Het huidige hockeyveld aan de andere kant kan door ODIK gebruikt worden. In deze variant wisselt ODIK van locatie met MHCB. MHCB zal de kantine van ODIK moeten kopen. ODIK krijgt een nieuwe kantine. De locatie daarvan moet nog bepaald worden. 

Vervolg en inspraak ODIK-leden
Het is aan de leden van ODIK om de komende tijd een mening te vormen, ideeen in te brengen en tot een voorkeur te komen voor één van de modellen. Op korte termijn zullen we daarom vervolgbijeenkomsten plannen waarop gelegenheid is om met elkaar van gedachten te wisselen. Mocht je alvast vragen willen stellen, ideeen willen aandragen of denk je dat je met jouw kennis of expertise van meewaarde voor ODIK kan zijn in het vervolgtraject. Mail dan even met voorzitter[at]odik.nl


Planning op hoofdlijnen
• maart / april 2016 keuze in veldindeling ( ODIK en MHCB).
• april 2016 start planuitwerking ( verenigingen/gemeente).
• mei 2016 start ruimtelijke procedure.
• mei / juni inspraak momenten ruimtelijke procedure.
• september 2016 gemeenteraad - behandeling wijzigingsvoorstel.
• september 2016 voorbereiding en aanbestedingen
• april 2017 verplaatsing velden
• september 2017 ingebruikname velden+ start bouw school
• vanaf april 2017 aanleg fietspaden en parkeerterrein gefaseerd
• zomervakantie 2018 ingebruikname Julianaschool/ wijkcentrum 

U heeft onvoldoende rechten om een reactie te plaatsen