Erevoorzitter Gerrit Mout overleden

Op donderdag 22 oktober is Gerrit Mout, erevoorzitter van ODIK, in zijn woonplaats Baarn overleden. Mout was in 1959 betrokken bij de oprichting van ODIK. Hij fungeerde bovendien jarenlang als voorzitter van de vereniging.

Mout heeft in de begingjaren van onze vereniging een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van een organisatorische en bestuurlijke verenigingsstructuur. Mede dankzij zijn kennis, inzet en enthousiasme groeide ODIK al snel uit tot een bloeiende, gezonde en stabiele vereniging. 

Tekenend voor zijn betrokkenheid is het feit dat Mout in 1962 zijn vakantiegeld, à 400 gulden, voorschiet als de vereniging door achterstallige betalingen uitgesloten dreigt te worden van deelname aan de competitie. De inrichting van zijn woning moet maar even wachten. De anekdote is afkomstig uit het boekje 'Van ei tot kip', dat in 1998 uitkwam ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van ODIK. De auteur? Dat is natuurlijk Gerrit Mout, die als geen ander op de hoogte is van de historie van de vereniging. 

De laatste jaren was Mout niet meer actief betrokken bij ODIK. Mout is 84 jaar geworden. Onze gedachten gaan uit naar de familie van dhr. Mout. We wensen hen sterkte bij het dragen van dit verlies.

Bestuur ODIK

U heeft onvoldoende rechten om een reactie te plaatsen