Jaarvergadering ckv ODIK - nieuwe stijl!

Op 1 april a.s. is de Jaarlijkse Ledenvergadering van onze korfbalclub. Dit jaar willen wij deze vergadering anders aanpakken dan jullie in voorgaande jaren gewend zijn. Wij gaan voor een aantal belangrijke punten jullie mening vragen. En dat zullen wij doen op een interactieve werkwijze.

Een groot deel van de vergadering zullen wij namelijk besteden aan het ophalen van jullie ideeen, suggesties en verbetervoorstellen voor de volgende vier punten:
  • Kantine en Accommodatie: "Hoe kunnen wij meer vrijwilligers inschakelen voor kantinediensten, veld- en zaaldiensten en het buitenonderhoud, zodat de taken beter verdeeld worden"
  • Technische commissie: "waar moet de TC van ODIK de komende jaren aandacht aan schenken"
  • Financien: "Hoe kunnen wij binnen de vereniging meer sponsoren en andere inkomstenbronnen vinden"
  • Bestuur algemeen: "Wat wil jij het bestuur meegeven aan adviezen, aandachtspunten en verbeterpunten voor de komende 5 jaren"
Het doel hiervan is dat jullie het bestuur input meegeven voor het beleidsplan 2015-2020.

Daarom willen wij iedereen vragen om deze datum, 1 april, nu al in de agenda te reserveren en aanwezig te zijn bij deze ledenvergadering. Wij stellen de aanwezigheid en actieve deelname van al onze leden op deze avond zeer op prijs!

Namens het bestuur van ckv ODIK

U heeft onvoldoende rechten om een reactie te plaatsen