4Korfbal bij F en E jeugd; wat vind je ervan?

4Korfbal, het nieuwe jeugdkorfbal voor de E- en F-jeugd, is seizoen 2014/2015 gestart. Er wordt nu geïnventariseerd wat de plus- en de minpunten van deze korfbalvorm zijn.
Het KNKV Inmiddels neemt alle E- en F-jeugd deel aan de 4Korfbalcompetitie.
De korfbalvorm is ontwikkeld naar aanleiding van de roep van verenigingen om een actievere vorm van jeugdkorfbal.
In samenwerking met experts uit het onderwijs is deze nieuwe en dynamische vorm van jeugdkorfbal ontwikkeld, waarbij het sportplezier van kinderen voorop staat.

4Korfbal sluit vanwege de aangepaste spelregels goed aan bij schoolkorfbal en is zeer laagdrempelig.
Om in beeld te krijgen of de gedane aanpassingen het gewenste effect hebben, is een onafhankelijk onderzoek ontwikkeld. Brengt het 4Korfbal wat we hadden voorzien? Zijn wij op de goede weg? Dus: wat is jouw ervaring met het nieuwe jeugdkorfbal?

Iedereen die een mening heeft over 4Korfbal is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Vanaf maandag 15 december kun je hier de enquête invullen.

We hopen op je medewerking te kunnen rekenen. Met jullie informatie en suggesties kan het KNKV samen met jullie verder werken aan een betere korfbaltoekomst!

U heeft onvoldoende rechten om een reactie te plaatsen